Jaunās Vienotības Programma Rīgas Izaugsmei

 1. Veiksim auditus visos pašvaldības uzņēmumos un iestādēs un publiskosim to rezultātus. Piedzīsim izsaimniekoto no atbildīgajiem. Izskaudīsim korupciju un sadārdzinājumu iepirkumos. Ieviesīsim OECD labas pārvaldības vadlīnijas, darbam izvēloties augsti kvalificētus profesionāļus.
 2. Izveidosim Rīgas infrastruktūras glābšanas programmu ielu, ietvju un tiltu kapitālā remonta īstenošanai. Uz katru māju vedīs apgaismots cietā seguma ceļš. Autotranzīta plūsmu novirzīsim uz apvedceļiem.
 3. Pēc diviem gadiem Rīgā nebūs rindu uz bērnudārziem. Ikmēneša atbalsts vecākiem par privātajiem bērnudārziem būs 350 eiro. Pašvaldības bērnudārzos mācības būs valsts valodā. Jau šoruden pedagogi pelnīs 1000 eiro, viņu palīgi – 700 eiro.
 4. Uzbūvēsim vismaz 4000 īres dzīvokļus. Izveidosim dzīvojamo māju atjaunošanas un pagalmu labiekārtošanas programmu.
 5. Kompensēsim veselības aprūpes izdevumus senioriem 100 eiro apmērā gadā. Palielināsim Sociālā dienesta kapacitāti. Sociālie darbinieki pelnīs 1100 eiro. Atvērsim jaunus dienas centrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 6. Katram jaundzimušajam rīdziniekam par godu iestādīsim vienu koku. Praktizēsim “zaļo iepirkumu” un videi draudzīgus risinājumus. Regulāri mazgāsim ielas un uzlabosim gaisa kvalitāti. Attīstīsim dzīvojamās zonas, veidojot zaļu, estētisku un drošu pilsētvidi.
 7. “Rīgas satiksme” kļūs par labi pārvaldītu uzņēmumu un kopā ar dzelzceļu izveidos ērtu, ātru un vienotu sabiedriskā transporta sistēmu. Pārtrauksim koruptīvo līgumu ar “Rīgas karti” un ieviesīsim vienoto biļeti.
 8. Savienosim visas apkaimes ar veloinfrastruktūru. Satiksmes mezglos izveidosim dažādu pārvietošanās līdzekļu savienojamības punktus. Prioritāte būs satiksmes dalībnieku drošība un vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 9. Namu apsaimniekošanas uzlabošanai stimulēsim dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošanos. “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošinās rīdziniekiem kvalitatīvus un nesadārdzinātus pakalpojumus. “Rīgas ūdens” par saviem līdzekļiem izskaudīs ūdens patēriņa starpību.
 10. Par trešdaļu samazināsim nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu privātpersonām piederošai zemei. Viss iekasētais nodoklis tiks ieguldīts infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. 25% no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa novirzīsim konkrētās apkaimes attīstībai. Par ieguldījumu apkaimes infrastruktūrā lems tās iedzīvotāji.
 11. Rīgas pilsoniskās un apkaimju biedrības būs līdzvērtīgs pašvaldības partneris lēmumu pieņemšanā. Katrs ierosinājums, kurš savāks 1000 rīdzinieku parakstus, tiks izskatīts domes sēdē. Pašvaldības datu atvēršana dos jaunas idejas labākai pilsētas pārvaldībai.
 12. Pašvaldības sporta infrastruktūra visu sporta skolu audzēkņiem būs bez maksas. Katrā apkaimē sakopsim skolu sporta laukumus, kuri pēc nodarbībām būs brīvi pieejami visiem. Izveidosim sporta, atpūtas un bērnu rotaļu laukumus, kā arī mājdzīvnieku pastaigu vietas.
 13. Izveidosim profesionālu starptautisko investīciju piesaistes komandu ar uzdevumu katru gadu papildus piesaistīt 100 miljonu eiro investīcijas un izveidot labi apmaksātas darbavietas. Rīgai jātop par izglītības, IT, medicīnas un citu gudro pakalpojumu galamērķi. Nulles birokrātijas princips būs norma visās pašvaldības institūcijās.
 14. Lai novērstu vardarbību pret sievietēm un bērniem ģimenēs, pašvaldības policija un Valsts policija sadarbosies ar Sociālo dienestu un nevalstisko sektoru. Apkarosim mobingu izglītības iestādēs.
 15. Ieviesīsim vienotu Rīgas dizaina kodu, kas noteiks pilsētas vizuālos elementus, lai saglabātu pilsētas pievilcību rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Palielināsim finansējumu kultūras un radošo kvartālu projektu atbalstam. Lai Rīga būtu neatņemama pasaules kino industrijas sastāvdaļa, Rīgas Filmu fonda darbībai ik gadu tiks piešķirti vismaz 3 miljoni eiro.

Veidojiet bezmaksas vietni vai emuāru vietnē WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: